Aanbod

Bij Ik Leer kunt u terecht voor een groot aanbod aan leerondersteuning.
Hieronder staan de mogelijkheden, bent u op zoek naar iets specifieks neem dan gerust contact met me op.

Remedial Teaching

Niet bij iedereen gaat het leren vanzelf. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn zoals een leer- en/of gedragsprobleem of een werkhoudingsprobleem. Hierdoor kunnen kinderen een achterstand oplopen bij bepaalde vakgebieden. Bij remedial teaching geef ik begeleiding aan kinderen die te maken hebben met een achterstand en hierdoor vast (kunnen) lopen in het reguliere onderwijs. Door middel van individuele vakinhoudelijke begeleiding en aandacht werken we aan de achterstand.

Ook begeleiding op sociaal emotioneel gebied, bijvoorbeeld werken aan het zelfvertrouwen, behoort tot de mogelijkheden.

Voor wie: leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Bijles

Met de meeste kinderen gaat het goed op school. De resultaten zijn prima maar vaak hebben deze kinderen moeite met één of twee bepaalde vakken. Voor deze vakken hebben ze bijvoorbeeld net iets meer uitleg nodig om de stof te kunnen begrijpen. Bijles speelt hierop in. Tijdens de individuele bijles behandelen we de stof waar ze ook in de klas mee bezig zijn. Dit kan door middel van het bespreken van de lesstof die nog gaat komen (preteaching) of door de stof te herhalen die aan bod is geweest. Door deze vakinhoudelijke hulp die bestaat uit heldere uitleg en het onder begeleiding inoefenen van de lesstof krijgen kinderen, ook bij deze ‘lastige’ vakken, weer meer vertrouwen. Hierdoor zullen ook de schoolresultaten verbeteren.

Voor wie: leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Huiswerkbegeleiding

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of willen leren hoe ze het beste kunnen leren. Bij sommigen komt dit doordat ze snel zijn afgeleid of motivatie missen, anderen hebben een achterstand, leerprobleem of hebben nog nooit geleerd om te plannen. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst bieden.

Ik bied kinderen structuur bij het maken van hun huiswerk en leer ze om te gaan met een planning, er zelf een te maken en te gebruiken.

Voor wie: leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching is er voor kinderen die op motorisch vlak moeilijkheden kennen en hier last van ondervinden in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld niet goed mee kunnen bij de gymlessen of maar niet netjes kunnen schrijven.

Herkent u (enkele) van de volgende gedragingen terug bij uw kind dan is motorische remedial teaching mogelijk een oplossing:

  • Zich vaak stoten of vallen
  • Onduidelijk / onleesbaar handschrift
  • Moeite met leren zwemmen of fietsen / evenwicht

Of zit uw kind vaak zo:

  • Zittend op één been of op twee benen
  • Zittend met de voeten om de stoelpoten gekruld
  • Half liggend op een stoel waarbij het hoofd tijdens het schrijven vaak op tafel ligt
  • Staat uw kind liever?

Voor wie: leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Overige begeleiding

Training ‘leren leren’

Komt uw kind ook wel eens thuis met het volgende: ‘er kwamen vragen in de toets die we helemaal niet hebben hoeven leren’, dan is deze training wellicht iets voor uw zoon/dochter.
De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een hele grote en spannende. Er wordt veel meer van ze verwacht qua zelfstandigheid en natuurlijk het maken van huiswerk en leren voor toetsen. Tijdens deze training komen verschillenden manieren van leren aan bod waardoor de stof nòg beter beheerst wordt.

Voor wie: leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Heeft u interesse in deze training, neem dan contact met me op voor meer informatie. Deze training is ook mogelijk in kleine groepjes.

Cito entreetraining en Eindcitotraining

Wanneer de cito-toets er aan komt is dit erg spannend. Voor zowel u als voor uw kind. Zal er het verwachte resultaat uitkomen? Het doel van deze training is niet om het resultaat significant te verhogen, de basisschool kent uw kind meestal het beste en zij geven onafhankelijk van de cito-toets een advies, maar om de aanpak van de toets te bespreken waardoor uw kind met meer zelfvertrouwen de toets in gaat. Dit werkt natuurlijk dan positief voor het resultaat.

Voor wie: leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs

Eigen vaardigheid rekenen en Nederlands

Wanneer je start aan de Pabo krijg je te maken met de verplichte rekentoets en taaltoets. Het eerste jaar moet je voldoen aan de instroomnorm om verder te mogen met de opleiding die je zo graag wilt doen. Vind je de opgaven lastig en kun je wel wat extra hulp gebruiken neem dan vrijblijvend contact op voor een intake- en kennismakingsgesprek. Samen kunnen we bekijken wat er nodig is om zowel de rekentoets als de taaltoets te halen.

Ook in het voortgezet onderwijs én in het MBO is een rekentoets ingevoerd. Momenteel telt deze nog niet mee voor je eindexamens maar dat is wel de toekomst.
Ik kan je helpen om je eigen vaardigheid te vergroten zodat je met vertrouwen deze toetsen tegemoet kunt zien.

Voor wie: Pabo studenten, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en leerlingen van het MBO

Training rekenvaardigheden

Sinds de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs is er veel aandacht voor het vak rekenen. Steeds meer leerlingen hebben moeite met de nieuw ingevoerde eisen. Tijdens deze training wordt in kleine groepen (minimaal 6 en maximaal 10 leerlingen) aandacht besteed aan de vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben. Er is een aparte training voor onderbouw VMBO-BKGT en onderbouw HAVO/VWO (klas 1 en 2).
De training bestaat uit 4 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur in de middaguren die gegeven worden op de dinsdagen in een vast lokaal. De training wordt aangeboden per blok, overeenkomend met de blokken beschreven in de methode Getal en Ruimte zoals deze op het Dendron College wordt aangeboden.
Enkele onderdelen die aan bod komen in blok 1:
– Opbouw van ons getallenstelsel
– Hoofdrekenen
– Optellen
– Aftrekken
– Vermenigvuldigen
– Delen
Voor wie: Leerlingen uit de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs (VMBO-BKGT, Havo en VWO)

Meer informatie? Neem dan contact op met Ik Leer.